Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Rouhiainen, Heikki"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Letkuventtiilin mitoitus säätökäyttöön 

      Rouhiainen, Heikki (2009)
      Tässä diplomityössä käydään läpi IEC-60534 -standardin mukainen säätöventtiilin mitoitus kokoonpuristumattomille ja –puristuville virtauksille laskennassa tarvittavine yhtälöineen. Teoreettisessa osassa esitellään ...