Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Routti, Ronja"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Kohti työhyvinvointia tukevaa esimiestyötä 

      Routti, Ronja (2018)
      Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ne esimiehen käytännöt, jotka tukevat asiantuntijatyötä tekevän henkilön työhyvinvointia. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena Lappeenrannan perusopetuksessa. Tutkimuksessa ...