Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Rummukainen, Heli"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Ostotoimintojen verkkolaskutuksen kehittäminen terästehtaalla 

      Rummukainen, Heli (2003)
      Diplomityön tavoitteena on järkeistää terästehtaan laskujen käsittelyä sekä parantaa ostotoiminnan kustannustietämystä. Työssä keskitytään kolmeen case-tapaukseen: ostolaskuja eniten lähettävään yritykseen ja ...