Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Saarakkala, Seppo"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Lineaarisen hammashihnaservokäytön tilasäätö 

      Saarakkala, Seppo (2008)
      Tuotantotehokkuus näyttelee yhä suurempaa roolia teollisuudessa, minkä vuoksi myös pakkauslinjas­toille joudutaan asettamaan suuria vaatimuksia. Usein leik­kaus- ja kappaleensiirtosovelluksissa käyte­tään lineaarisia ...