Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Saaranen, Kari"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Palkinvalmistuksen hitsauksen laadunvarmistus 

      Saaranen, Kari (2006)
      Vuonna 2004 hitsauksen menetelmäkoestandardisarjauusiutui. Tällöin havaittiin yrityksessä kokeiden kattavuuden olevan jatkossa eräiltä osin puutteellista. Tällä työllä paneudutaan PPTH Norden Oy:n Ylivieskan tehtaan ...