Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Saari, Erja"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Osaamisen johtaminen asiakaspalvelutyön muutoksessa 

      Saari, Erja (2006)
      Yrityksen muuttuva toimintaympäristö asettaa uusia vaatimuksia henkilöstön osaamiselle. Tässä pro gradu tutkielmassa tutkin ICT-yrityksen asiakaspalvelussa tarvittavaa tämän hetken osaamista ja tulevaisuuden osaamistarpeita ...