Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Saari, Kristiina"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Pohjavesihanke ja sen toteutus 

      Saari, Kristiina (2003)
      Pohjavesihankkeen onnistunut toteutus vaatii tietoa useilta eri aloilta. Perustieto pohjavesistä, niiden muodostumisesta ja esiintymisestä, pohjavesiä koskevan lainsäädännön ja vedenottoon tarvittavien lupien tuntemus, ...