Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Saari, Nina"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Sisäinen valvonta uudessa kansainvälisessä konsernissa 

      Saari, Nina (2016)
      Yrityksille on tärkeää, että heidän raportoimansa taloudelliset luvut ovat oikein ja luotettavia ja siitä voidaan varmistua sisäisellä valvonnalla. Sisäinen valvonta on hyvin monimuotoista ja sen organisoimiseen vaikuttaa ...