Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Tahvanainen, Jukka"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • OKR kasvuyrityksen strategisen johtamisjärjestelmän runkona 

   Tahvanainen, Jukka (2019)
   Kun organisaatiot ryhtyvät toimeenpanemaan strategiaansa, niiden suurin haaste on resurssien täsmällinen kohdentaminen oleelliseen. Tämä on kriittistä etenkin kasvuyrityksille, koska niiden tulee kyetä yhtä aikaa sekä ...
  • Uudistumiskyvyn ja innovatiivisuuden kehittäminen muutoshaasteena 

   Tahvanainen, Jukka (2010)
   Tämän Pro Gradun tavoitteena oli selvittää organisaation uudistumiskyvyn ja innovatiivisuuden kehittämisprosessiin liittyviä kriittisiä menestystekijöitä konsultin näkökulmasta. Työn toisena tavoitteena oli tuottaa karkea ...