Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Turhala, Terttu"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Työtyytyväisyysmittaus johtamisen välineenä case: pk konepaja 

      Turhala, Terttu (2009)
      Tutkimuksen tavoite on kuvata ja ymmartaa, miten työtyytyväisyysmittausta voidaan käyttää johtamisessa. Työtyytyväisyys on tutkimusten mukaan tärkeä tekijä yrityksen tuottavuudelle. Työtyytyväisyys voidaan ymmärtää ...