Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Uimonen, Arttu"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Suunnitelma WWW-palvelun monikanavaistamiseksi 

      Uimonen, Arttu (2010)
      Tämän diplomityön tavoitteena on kuvata suunnitelma, jossa alun perin WWW-ympäristöön kehitettyä palvelua muokataan siten, että palvelu skaalautuu mahdollisimman hyvin tulevaisuuden laajennuksiin. Selainpohjaisten palveluiden ...