Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Uimonen, Tero-Ville"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Painediffusöörin suunnitteluperusteiden kehittäminen 

      Uimonen, Tero-Ville (2010)
      Pesu on tärkeä osa sellun tuotantoprosessia. Eräs tapa toteuttaa sellun pesu on käyttää painediffusööriä. Painediffusööri toimii syrjäytyspesuperiaatteella, eli poistaa sellu-massasta keittolipeää paineistetun pesuveden ...