Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Uitti, Jaakko Nestori"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Mikroaaltoradioiden tuotannonsuunnitteluprosessin kehittäminen 

      Uitti, Jaakko Nestori (2007)
      Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mikroaaltoradioiden tuotannonsuunnitteluun liittyvät haasteet ja ongelmat Nokia Networksin Espoon tehtaalla. Lisäksi tavoitteena oli esittää ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja ja ...