Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ukko, Jouni Tapani"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Sanomalehden lehtitilausprosessin kuvaus ja kehittäminen 

      Ukko, Jouni Tapani (2000)
      Työn tavoitteena oli luoda selkeä kuvaus sanomalehden lehtitilausprosessin toiminnasta tilauksesta jakeluun sekä kartoittaa lehtitilausprosessiin liittyvät ongelmakohdat ja esittää alustavia parannus- ja kehittämisehdotuksia ...