Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ukkonen, Juuso"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Esisuunnitteluohjelmiston kehitys BFB-höyrykattiloille 

      Ukkonen, Juuso (2011)
      Tämä diplomityö käsittelee Andritz Oy:n BFB-voimalaitosten tarjoustoimintaan kehitettävää esisuunnitteluohjelmistoa. Tässä työssä on esitelty kattiloiden tarjoustoimintaan liittyviä seikkoja etenkin laskennan ja tekniikan ...