Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Väänänen, Päivi Irmeli"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Riskienhallinta verkostotaloudessa. Case Varenso Oy 

      Väänänen, Päivi Irmeli (2003)
      Tutkielman avulla pyrittiin edesauttamaan kohdeyrityksen riskienhallintaa verkostotaloudessa turvallisuusnäkökulmasta. Tutkielmassa tarkasteltiin neljän alihankkijayrityksen asennetta ja menettelytapoja turvallisuusjohtamisen, ...