Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Väätäinen, Toni"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Tuoteprojektien tiedonhallinnan toimintamalli 

      Väätäinen, Toni (2002)
      Yritysten viimeaikaisten toiminnan hajauttamiseen sekä parempaan asiakastyytyväisyyteen tähtäävien liiketoimintasuuntausten johdosta projekteissa syntyvän tiedon määrä on kasvanut ja hallinta vaikeutunut. Tilanteen vuoksi ...