Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Väätämöinen, Atte "Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Hankintaprosessin suorituskyvyn mittaaminen 

      Väätämöinen, Atte  (2005)
      Tutkimuksen päätavoite oli kehittää teollisuusyrityksen hankintaprosessille kattavat suorituskykymittarit ja sillä pyrittiin vastaamaan kysymykseenMiten ERP -järjestelmän käyttäminen informaation lähteenä vaikuttaa ...