Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Värri, Mikko"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Rikosperusteisen erityistarkastuksen laadun osa-alueet 

      Värri, Mikko (2014)
      Viimeisenä kymmenenä vuotena valtiovalta on halunnut panostaa harmaan talouden torjuntaan. Tätä kautta panoksia on lisätty myös talousrikollisuuden torjuntaan, mm. lisäämällä tutkiville viranomaisille myönnettyjen ...