Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Vaari, Riku"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Vakavaraisuussääntelyn muutosten vaikutukset paikallispankille 

      Vaari, Riku (2014)
      Tutkielman tavoitteena on selvittää muuttuvan pankkisääntelyn vaikutukset vähittäispankkitoimintaa harjoittavalle paikallispankille vakavaraisuuden näkökulmasta. Vaikutuksia vakavaraisuuteen mitataan luottoriskin osalta, ...