Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Vahvaselkä, Antti"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Erikoissähkökoneen tyyppitestaus 

      Vahvaselkä, Antti (09 / 2009)
      Uusien erikoissähkökoneiden testaus perinteisten standardien mukaan on osittain haasteellista. Erikoissähkökoneille, kuten kestomagneettitahtikoneelle ei ole esitetty suoranaisia standardin vaatimia testejä, joten siihen ...