Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Vahvaselkä, Jussi Antero"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Kunnossapitohitsaus vaneritehtaassa 

      Vahvaselkä, Jussi Antero (2004)
      Diplomityöni tavoitteena on selvittää mekaanisen puunjalostuksen kunnossapitohitsauksessa huomioitavat asiat ja laatia niiden pohjalta vaneritehtaan käyttöön kunnossapitohitsauksen ohjeistus. Diplomityössä käsiteltiin yhtä ...