Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Vainikainen, Arto"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Pk-yritysten välinen yhteistyö - case lähiruokamarkkinat 

      Vainikainen, Arto (2017)
      Muuttuvassa ja globaalissa ympäristössä toimiminen on pienille ja keskisuurille yrityksille haastavaa, johon yritykset ovat vastanneet muodostamalla erilaisia liiketoimintasuhteita. Tässä työssä on tehty yhteenveto ...