Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Viljanmaa, Anne"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Yrityskaupan onnistumisen edellytykset 

      Viljanmaa, Anne (2020)
      Suomalaisen yhteiskunnan huolena on jo kauan ollut ikääntyvä yrittäjäjoukko sekä kuinka näille yrityksille löydetään jatkajat. Yhteiskunnallinen huoli yritystoiminnan jatkuvuudesta on aiheellinen, koska pk-yrityksiä on ...