Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Vilkko, Tommi"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Tapahtumamarkkinointi osana yrityksen markkinointiviestintää 

      Vilkko, Tommi (2014)
      Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli laadullisia tutkimusmenetelmiä yhdistelemällä ja relevanttia tieteellistä kirjallisuutta hyödyntämällä selvittää, miten tutkimuksen kohdeyrityksen toteuttamaa tapahtumamarkkinointia ...