Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Virtanen, Valtteri"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Kilpailustrategia ja sen toteuttaminen yrityskaupoilla 

      Virtanen, Valtteri (2003)
      Työn tavoitteena oli kuvailla yritysten kilpailustrategiaa ja sen toteuttamista yrityskaupoilla. Työssä on ensin käyty läpi kilpailustrategian ja kilpailuedun teoriaa ja edelleen yrityskauppoja kilpailustrategian ...