Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Virtanen, Ville"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutuminen 

      Virtanen, Ville (2013)
      Tutkielman tarkoituksena on tutkia organisaatioon sitoutumisen edellytyksiä ja merkitystä vuokratyössä. Aihetta lähestytään tarkastelemalla vuokratyöntekijöiden sitoutumista henkilöstöä vuokraavaan yritykseen ja tunnistamalla ...