Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Voutilainen, Rauli"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Paluulogistiikan kehittäminen prosessiuudistuksen avulla 

      Voutilainen, Rauli (2019)
      Työn tavoite oli kaksiosainen. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen nykyisessä paluulogistiikan toimintamallissa esiintyvät ongelmakohdat sekä juurisyyt, jotka näitä ongelmia aiheuttivat. Tämän analyysin ...