Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Voutilainen, Vesa V. T."Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Tasasähkönjakelun käyttöpotentiaalin määrittäminen 

      Voutilainen, Vesa V. T. (2007)
      Sähkönjakeluverkkojen kehittäminen nykyistä käyttövarmemmiksi ja taloudellisemmiksi vaatii jatkuvasti uusia ratkaisumalleja. Lupaavaksi tekniikaksi sähkönjakeluverkkojen kehittämisessä on osoittautumassa tasasähkönjakelu ...