Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Vuolli, Marianne"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Digitaalisten palveluiden asiakashyödyt, case Tulli ja Trafi 

      Vuolli, Marianne (2017)
      Tutkimuksen aiheena ovat digitaalisten palveluiden asiakashyödyt. Julkishallinnon digitaalisten palveluiden asiakashyödyistä ja hyötyihin vaikuttavista tekijöistä on vähän tieteellisiä julkaisuja. Tutkimuksessa on analysoitu ...