Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Waegelein, Karoliina"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Verkostoitumisen vaikutus yrityksen taloudenohjaukseen 

      Waegelein, Karoliina (2002)
      Tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää verkostoitumisen vaikutusta yrityksen taloudenohjaukseen. Tutkielmassa tarkastelun kohteena on suuri metallialan yritys, joka on ulkoistanut tehtaan kunnossapitotoiminnon. Yrityksen ...