Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Waljus, Emilia"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Coaching-konstruktio strategian jalkauttamisessa 

      Waljus, Emilia (2014)
      Tämän pro gradu – työn tavoitteena on selvittää miten coachingia voitaisiin hyödyntää strategian jalkauttamisessa esimiehen ja alaisen välisen viestinnän näkökulmasta. Tavoitteena on myös luoda ja toteuttaa konstruktio, ...