Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Wallgren, Tapio"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Hankintatoimen kehittyminen Suomessa 2006-2015 

      Wallgren, Tapio (2017)
      Työn tavoitteena on tutkia hankintatoimen kehittymistä yleisellä tasolla Suomessa vuosina 2006-2015. Empiirisenä aineistona toimivat neljä Lappeenrannan teknillisen yliopiston toteuttamaa kyselytutkimusta, joissa on mitattu ...