Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Wallin, Satu"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Suosittelulla lisää uusia asiakkaita 

      Wallin, Satu (2016)
      Asiakashankintaa tehdään monin tavoin. Suosittelua asiakashankinnan keinona on tutkittu tieteellisissä tutkimuksissa melko vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää asiakashankinnan ja suosittelun nykytilaa ...