Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Yletyinen, Aleksi"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Rakennushankkeen loppuunsaattamisen tehostaminen 

      Yletyinen, Aleksi (2023)
      Julkisuudessa käydään usein keskustelua rakennushankkeiden epäonnistumisesta. Tämän työn yhteydessä heräsi mahdollisuus tutkia megahankkeen loppuunsaattamisprosessia ja haastatella sen avainhenkilöitä. Tutkimus toteutettiin ...