Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Yli-Kankahila, Juha"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Standardikustannusten ja toteutuneiden kustannusten erotus 

      Yli-Kankahila, Juha (2010)
      Työn tarkoituksena oli selvittää, eroavatko toteutuneet kustannukset standardikustannuksista sähkötarviketeollisuudessa. Kustannusten eroa, varianssia, pyrittiin analysoimaan mahdollisimman tarkasti, jotta varianssien ...