Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Zatloukal, Ivo"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Tuning Performance of Multi-threaded programs 

      Zatloukal, Ivo (2004)
      Diplomityö tarkastelee säikeistettyä ohjelmointia rinnakkaisohjelmoinnin ylemmällä hierarkiatasolla tarkastellen erityisesti hypersäikeistysteknologiaa. Työssä tarkastellaan hypersäikeistyksen hyviä ja huonoja puolia sekä ...