Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "älykäs sisältötuote"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Älykäs sisältötuote monimediaympäristössä, case: AVO 

      Määttä, Anssi (2002)
      Diplomityön teoriaosassa tutkittiin monimedian jakelukanavia ja niiden ominaisuuksia sisältöpalveluissa. Työssä esiteltiin keinoja älykkyyden lisäämiseksi monnimediasisältötuotannossa sekä tarkasteltiin sisältöpalvelujen ...