Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "älykkäät energiajärjestelmät"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Rakennuksen kysyntäjoustomallinnuksen vaatimusten määritys 

      Manninen, Kreetta (2017)
      Osana ilmastonmuutoksen vastaisia toimenpiteitä tulevaisuudessa lisätään entisestään uusiutuvien energialähteiden käytön osuutta energiantuotantorakenteessa. Tällä on vaikutusta energiajärjestelmän hallintaan ja varmuuteen. ...