Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "öljyinen jätevesi"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Wastewater Treatment of Diesel Power Plant 

      Rantanen, Mikko (2006)
      Diplomityön tavoitteena on selvittää Wärtsilän dieselvoimalaitosten jätevedenkäsittelyn vallitseva tila. Tutkimuksessa keskitytään raskaspolttoöljykäyttöisiin voimalaitoksiin. Työssä selvitetään yleisimmät dieselvoimalaitosten ...