Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "öljyn viskositeetti"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Ilmanpoisto kiertovoiteluöljystä 

      Lepistö, Kari (2007)
      Työn kirjallisuusosassa esitellään paperi- ja kartonkikoneiden kiertovoitelujärjestelmien rakennetta ja voitelussa käytettyjen öljyjen ominaisuuksia. Lisäksi on selvitetty voiteluöljyn kunnossapidon kannalta keskeisten ...