Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "AA1000APS"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Yritysvastuuraporttien varmennusraporttien kehitys 2002 - 2013 

      Immonen, Maria (2016)
      Tämän pro gradu – tutkielman tavoitteena oli ymmärtää ja kuvata, kuinka yritysvastuura-porttien varmennusraportit ovat muuttuneet tarkasteluajanjaksolla vuosina 2002 – 2013 sekä kuinka varmennuksen antaja voi vaikuttaa ...