Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "C++"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • A Numerical study of fluid flow in peristaltic pumps and polymeric elastic pipes 

   Formato, Gaetano (2016)
   This thesis work deals with a mathematical description of flow in polymeric pipe and in a specific peristaltic pump. This study involves fluid-structure interaction analysis in presence of complex-turbulent flows treated ...
  • Application Size Optimisation in Mobile Environment 

   Pora, Heikki (2002)
   Työssä tutkitaan menetelmiä, käytäntöjä ja oliosuunnittelumalleja jotka johtavat ohjelmistojen koon pienentymiseen. Työssä tutkitaan konkreettisia keinoja ohjelmistojen koon optimointiin Symbian-alustalla. Työ keskityy C++ ...
  • Design and Testing of Database Libraries 

   Ruohola, Samuli (2003)
   Nokia Push To Talk järjestelmä tarjoaa uuden kommunikointimetodin tavallisen puhelun oheen. Yksi tärkeimmistä uuden järjestelmän ominaisuuksista on puhelunmuodostuksen nopeus. Lisäksi järjestelmän tulee olla telekommunik ...
  • Development of portable high-speed camera system for professional use 

   Andersson, Dan (2020)
   In industries where fast moving machinery are used, like in a paper mill, there is a need to be able to take short videoclips of a machine that is suspected to have a fault. These faults cannot be seen by the slow human ...
  • Integrating testcase generator into Eclipse environment 

   Jääskeläinen, Vesa (2006)
   Tämädiplomityö tutkii kuinka Eclipse -ympäristöä voidaan käyttää testitapausten generoinnissa. Eräs diplomityön pääaiheista on tutkia voidaanko olemassa olevilla Eclipsen komponenteilla parantaa symboolitietoutta, jotta ...
  • Modeling information in software languages 

   Heinilä, Petri (2007)
   Ohjelmiston kehitystyökalut käyttävät infromaatiota kehittäjän tuottamasta lähdekoodista. Informaatiota hyödynnetään ohjelmistoprojektin eri vaiheissa ja eri tarkoituksissa. Moderneissa ohjelmistoprojekteissa käytetyn ...