Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "Cable fault"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Ennakoiva vikojen havaitseminen liityntäverkosta 

      Hyppänen, Jari (2007)
      Tässä diplomityössä on tutkittu mahdollisuuksia ennakoida ja havaita kaapelivikoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa teleoperaattorin liityntäverkosta, joka käsittää optisen rajapinnan ja asiakkaan välisen parikaapeleilla ...