Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "Läpimenoajan optimointi"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Telahiomon tuotannon läpimenoajan ja laadun optimointi 

      Timperi, Risto (2015)
      Tämän diplomityön tarkoituksena on tunnistaa UPM Kymin telahiomon tuotannon läpimenoaikaan sekä laatuun vaikuttavia tekijöitä ja löytää keinot niiden optimoimiseksi, jotta hiontatuotannon kustannustehokkuus parantuisi. ...