Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "N-metyyli-D-glukamiini"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Germaniumin talteenotto ioninvaihtohartseilla 

      Heinonen, Jari (2008)
      Työssä tutkittiin laboratorio-olosuhteissa germaniumin talteenottoa happamista hydrometallurgisista sulfaattiliuoksista käyttäen kaupallisia ioninvaihtohartseja. Germaniumin talteenottoa tutkittiin sekä tasapaino- että ...