Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "O"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Oxygen adsorption on clean and oxygen precovered Cu(100) 

      Puisto, Antti (2004)
      Kuparipinnan hapettumisen alkuvaiheet ovat vielä nykyisin tutkijoille epäselviä. Kuitenkin, jotta hapettumisprosessia voitaisiin säädellä, on sangen tärkeää ymmärtää mistä varsinainen hapettuminen lähtee liikkeelle ja mitkä ...