Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "P/B-ratio"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • IFRS-standardienvaikutus osakkeiden hintatasoon 

      Nurmiainen, Riikka (2007)
      Euroopan Unionin hyväksymän IAS-asetuksen mukaan kaikkien julkisesti noteerattujen yritysten on siirryttävä käyttämään tilinpäätöksen laatimisessa IFRS-standardeja viimeistään vuodesta 2005 lähtien. Tämän tutkimuksen ...