Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "R&D subsidies"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Innovaatio-ohjelmatoiminnan suorituskyvyn mittaus 

      Ketonen, Artturi (2011)
      Tutkimuksen tavoitteena on luoda viitekehys yritysten innovaatiotoimintaa ohjelmatoiminnalla tukevan julkisen organisaation suorituskyvyn mittaamiseksi. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus ja tutkimusotteena siinä ...