Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "Raaka-aine"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Raaka-aineen käytön tehostaminen 

      Karimäki, Lauri (2000)
      Diplomityön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen puuraaka-aineen käyttöä. Kohdeyritys on massiivipuuparkettia valmistava yritys, jonka tuotantotoiminta oli diplomityön aloitushetkellä noin vuoden ikäinen. Parkettituotannossa ...